Quản lý sản phẩm

Phân chia nhóm sản phẩm, thiết lập hệ thống nhóm cha – con. Quản lý giá nhập/ xuất của sản phẩm, thiết lập giá bán với từng đối tượng khách hàng, giá theo tỉ trọng,... Quy đổi nhiều đơn vị tính của hàng hoá.

Quản lý sản phẩm

Quản lý sản phẩm đúng cách sẽ giúp kiểm soát được nguồn hàng, tăng hiệu quả bán ra và hạn chế thất thoát hàng hóa.
Tại sao cần quản lý sản phẩm?
Quản lý sản phẩm đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Quản lý sản phẩm tốt sẽ giúp:
- Tăng năng suất bán hàng hiệu quả.
- Gia tăng trải nghiệm khách hàng.
- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm.
Quản lý sản phẩm chặt chẽ cùng phần mềm Niềm Tin
Với phần mềm Niềm Tin, chủ cửa hàng có thể quản lý chi tiết thông tin của từng sản phẩm với các tính năng như:
Quản lý nhóm sản phẩm
Quản lý sản phẩm theo các nhóm riêng biệt, theo đơn vị nhập - xuất khác nhau.

- Bảng hiển thị các cột thông tin gồm Nhóm sản phẩm, Đơn vị nhập, Đơn vị xuất.
- Dữ liệu lọc theo tên nhóm sản phẩm.
- Cho phép người dùng thêm mới nhóm sản phẩm dễ dàng.

Quản lý danh sách sản phẩm
Quản lý chi tiết danh sách sản phẩm theo tên, mã sản phẩm, đơn vị nhập/ xuất của từng sản phẩm.

- Bảng hiển thị các cột thông tin gồm Số thứ tự, Tên sản phẩm, Đơn vị tính nhập, Đơn vị tính xuất.
- Dữ liệu lọc theo mã sản phẩm, nhóm sản phẩm, trạng thái sử dụng của sản phẩm.
- Người dùng có thể in hoặc xuất danh sách sản phẩm dưới dạng Excel để quản lý.

Quản lý đơn vị tính của sản phẩm

- Bảng hiển thị thông tin danh sách đơn vị tính.
- Người dùng có thể thêm mới đơn vị tính khác nhanh chóng.

Quản lý kiểu gia công

- Bảng hiển thị thông tin gồm kiểu gia công, tỉ lệ gia công.
- Dữ liệu lọc theo tên kiểu gia công.
- Người dùng có thể thêm mới kiểu gia công dễ dàng.

Thiết lập giá sản phẩm
Thiết lập giá nhập, xuất của sản phẩm hay nhóm sản phẩm. Thiết lập giá sản phẩm, nhóm sản phẩm theo nhóm khách hàng.


Ngoài ra, phần mềm còn hỗ trợ chủ cửa hàng quản lý được tình trạng tồn kho của từng sản phẩm để điều chỉnh hoạt động xuất nhập hàng hóa, tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh sản xuất qua báo cáo tồn kho theo sản phẩm.

Để được trải nghiệm dùng thử sản phẩm và được hướng dẫn chi tiết các bước sử dụng tính năng này quý khách vui lòng liên hệ đến số hotline:  0912 991 369