Kết xuất báo cáo

Tự động hóa, thay thế những thao tác tính toán lên báo cáo thông thường. Cung cấp tức thì các số liệu báo cáo tại bất kỳ thời điểm nào Xuất báo cáo trực tiếp dưới nhiều định dạng file.

Kết xuất báo cáo

Để theo dõi hiệu quả kinh doanh, doanh nghiệp sẽ cần theo dõi và kết xuất các thông tin dưới dạng các báo cáo. Công việc này nếu làm thủ công sẽ rất nhiều công sức, đôi khi có thể dẫn đến sai sót. Hiểu được điều đó, phần mềm bán hàng Niềm Tin cung cấp đến quý khách hàng chức năng kết xuất báo cáo tự động. Các báo cáo được cập nhật liên tục theo dữ liệu nhập vào hệ thống.

Đối với khách hàng, hệ thống sẽ kết xuất thành hai loại báo cáo riêng biệt: Báo cáo bán hàng theo khách hàng, Báo cáo theo nhóm khách hàng.
1. Báo cáo bán hàng theo khách hàng
Đây là báo cáo sẽ xuất ra để đưa ra danh sách tất cả những khách hàng đã mua hàng trong thời gian mà người quản lý muốn xem. Với mỗi khách hàng, báo cáo sẽ thống kê ra lần lượt tổng số lượng sản phẩm và tổng số lượng thuộc tính khác của sản phẩm và tổng giá trị của toàn bộ hóa đơn mà khách đã mua trong thời gian đó là bao nhiêu. Cụ thể hơn, qua từng khách hàng nhà quản lý cũng sẽ nắm được thời gian khách mua hàng và chi tiết từng đơn hàng.
Báo cáo bán hàng theo khách hàng thường được cửa hàng xuất và in ra để đối chiếu với người mua hàng hoặc làm cơ sở xem xét các chính sách cho những khách hàng có lượng mua nhiều. Ngoài ra, chủ cửa hàng cũng có thể nắm được tổng số lượng sản phẩm, tổng số lượng thuộc tính khác của sản phẩm đã bán của tất cả các chi nhánh, biết chi nhánh nào đạt doanh số cao để có chính sách khen thưởng, khuyến khích.
 - Báo cáo gồm 1 bảng, gồm các thông tin: Tên khách hàng, Số lượng (Tổng số lượng sản phẩm), Số lượng TTK (Tổng số lượng thuộc tính khác của sản phẩm), Tổng tiền (Tổng tiền hàng của toàn bộ hóa đơn).
 - Bảng của báo cáo có thể được chọn lọc theo các thông tin: Nhóm, Người tạo đơn, Thời gian và có thể sắp xếp theo thứ tự tiền hàng từ cao đến thấp, thấp đến cao.
 - Người dùng cũng có thể in hoặc xuất báo cáo dưới dạng file PDF, excel.
2. Báo cáo bán hàng theo nhóm
Khác với phiên bản báo cáo bán hàng theo chi tiết theo từng khách hàng, báo cáo bán hàng theo nhóm khách hàng sẽ là một phiên bản tổng quát hơn. Nhà quản lý sẽ nắm được tổng số lượng đơn hàng mà khách hàng đã mua, tổng giá trị các hóa đơn của từng khách hàng. Ngoài ra, tại đây người quản lý cũng có thể xem chi tiết thông tin về thời gian mua và giá trị của từng đơn hàng.
 - Báo cáo là một bảng gồm các cột: Tên khách hàng, Số lượng đơn hàng, Tổng tiền.
 - Dữ liệu có thể lọc theo Tên khách hàng, Thời gian và sắp xếp giá trị từ cao đến thấp, thấp đến cao của Tổng tiền.
 - Phần mềm hỗ trợ in báo cáo, kết xuất dưới dạng excel, PDF.
 
Đối với hệ thống kho sẽ có các báo cáo tồn kho, tồn kho theo nhóm, theo cuộn,…, báo cáo sản xuất.
3. Báo cáo Tồn kho chi tiết
Hệ thống luôn luôn cho biết số lượng từng loại hàng hóa hiện tại còn trong kho thông qua báo cáo tồn kho, được thiết kế với giao diện thân thiện với người dùng. Hàng hóa liệt kê chi tiết về tên, mã sản phẩm, trạng thái sản phẩm, lượng còn, đơn vị tính chính, đơn giá nhập, tổng giá nhập, ngày nhập. Báo cáo tồn kho cũng có vai trò đánh giá kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp theo từng thời kỳ, giai đoạn.

- Cho phép người dùng tùy chỉnh nội dung hiển thị trong báo cáo.
- Dữ liệu có thể lọc theo Nhóm sản phẩm, Kho, Trạng thái, Giá trị định mức và thứ tự theo tên hoặc ngày nhập cũ nhất.
- Phần mềm hỗ trợ in báo cáo, kết xuất dưới dạng excel, PDF.
4. Báo cáo Tồn kho theo sản phẩm
Chức năng này có tác dụng quản lý và thông báo số lượng hàng hóa tồn kho theo từng sản phẩm.

Theo dõi và quản lý tình hình nhập, xuất, báo cáo số lượng tồn của từng loại hàng hóa, vật tư theo nhóm sản phẩm, từng kho hàng. Theo dõi ngày nhập hàng gần nhất và chi tiết các đơn nhập hàng của sản phẩm để cân đối số lượng hàng ở lần nhập tiếp theo.
Báo cáo là một bảng gồm các cột: Tên sản phẩm, Mã sản phẩm, Dư đầu kỳ, Nhập, Xuất, Tồn, Ngày nhập gần nhất. Đi kèm với thanh đề mục sẽ gồm cả tổng số lượng của Dư đầu kỳ, Nhập, Xuất, Tồn.
- Dữ liệu có thể lọc theo Nhóm sản phẩm, Kho, Thời gian, sắp xếp từ cao đến thấp, từ thấp đến cao theo số lượng tồn hoặc sắp xếp theo tên sản phẩm, ngày nhập cũ nhất.
- Phần mềm hỗ trợ in báo cáo, kết xuất dưới dạng excel, PDF.

 
Đối với bán hàng sẽ có các báo cáo bán hàng, báo cáo bán hàng hằng ngày, báo cáo bán hàng theo gia công…Với nhập hàng có báo cáo nhập hàng theo sản phẩm. Mục kế toán có các báo cáo thu chi, báo cáo xuất nhập tồn, báo cáo công nợ…
Các báo cáo có ý nghĩa quan trọng, hỗ trợ công tác quản lý của doanh nghiệp, cũng như các đối tượng liên quan. Điều đó được thể hiện:
 - Những báo cáo được trình bày tổng quát, phản ánh một các tổng hợp nhất về tình hình hàng hóa, các khoản nợ, nguồn hàng hóa, tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp
 - Các báo cáo cung cấp những thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu để đánh giá tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong thời kỳ hoạt động đã qua, giúp việc kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn và khả năng huy động nguồn vốn vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 - Báo cáo còn là những căn cứ quan trọng để xây dựng các kế hoạch kinh tế - kỹ thuật, tài chính của doanh nghiệp, là căn cứ khoa học để đề ra hệ thống các biện pháp xác thực nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.