Đơn nhập mới

Lưu trữ dữ liệu về các hoạt động nhập/ xuất hàng hóa. Chiết khấu trực tiếp trên đơn hàng cho khách hàng thân thiết. Chủ động về số liệu bán/ mua trong hoạt động kinh doanh.

Đơn nhập mới

Thêm mới đơn nhập hàng
Tính năng tạo mới đơn nhập hàng được sử dụng để tạo đơn nhập hàng từ nhà cung cấp khi cần nhập thêm hàng vào kho.
Để tạo mới đơn nhập hàng bạn thao tác theo các bước sau:
Bước 1: Vào mục Nhập hàng


Bước 2: Tại giao diện Nhập hàng, nhấp chuột vào ô Đối tác để chọn nhà cung cấp đã tạo trong hệ thống hoặc nhập tên vào ô để tìm kiếm. Droplist sẽ hiển thị ra để người dùng chọn.


Sau khi chọn thành công, thông tin của nhà cung cấp hiển thị xuống phía dưới.
Bạn cũng có thể thay đổi lại thông tin này.


Bước 3: Nhấp chuột vào ô Hàng cần nhập hoặc gõ tên để chọn sản phẩm. Droplist sẽ hiển thị ra để người dùng chọn.


Nhập các thông tin của sản phẩm và click Thêm vào đơn hàng


Bước 4: Nhập thông tin thanh toán và click nút Nhập hàng hoàn tất thao tác nhập hàng.