Quản lý công nợ khách hàng

Phân chia nhóm, quản lý thông tin khách cùng lịch sử giao dịch. Theo dõi thông tin thanh toán cũng như các khoản nợ tồn đọng. Khóa tạm thời/ mở khóa khách hàng khi cần thiết.

Quản lý công nợ khách hàng

Quản lý chi tiết công nợ
Quản lý, theo dõi chi tiết công nợ, hạn mức công nợ cho phép của từng đối tác, tránh nhầm lẫn khi bán nợ cũng như xoay vòng vốn kinh doanh. Giải quyết được bài toán khách hàng thanh toán nhiều lần trên một hóa đơn với lịch sử giao dịch rõ ràng, công nợ tự động cập nhật theo từng giao dịch.
Hạch toán một cách chi tiết, rõ ràng với từng đối tượng khách hàng, từng khoản nợ và từng tần thanh toán. Từ đó tích cực theo dõi, kiểm tra và đốc thúc việc thu hồi nợ để tránh tình trang bị chiếm dụng vốn hoặc nợ dây dưa lâu ngày.
Tạo một hệ thống quản lý công nợ chuyên nghiệp và chặt chẽ, phù hợp tiêu chuẩn của doanh nghiệp với chính sách chi trả rõ ràng để tránh phát sinh rủi ro ngoài tầm kiểm soát.

Quản lý các giao dịch của khách hàng
Việc đo lường và đánh giá các giao dịch của khách hàng đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược, đó là giảm chi phí tiếp thị và mở rộng thị trường. Các hoạt động mua, bán, thanh toán của khách hàng sẽ được lưu lại toàn bộ trong hệ thống, tự động kết xuất ra thành các báo cáo cụ thể thay vì bạn phải tổng hợp chúng một cách thủ công. Quản lý số tiền và số lần thanh toán trên từng đơn hàng. Từ đó giúp cửa hàng duy trì giữ chân những khách hàng lớn với sức mua lớn, góp phần làm tăng doanh thu cửa hàng cũng như có được lượng khách hàng ổn định.
Chủ cửa hàng theo dõi và kiểm soát được lịch sử mua hàng của khách hàng. Quản lý lịch sử giao dịch, các hóa đơn, thời gian, tiền hàng, tiền đã thanh toán, tiền còn nợ lại,… Nhờ vào các thông tin đó, chủ cửa hàng sẽ dễ dàng theo dõi công việc bán hàng của nhân viên, hạn chế tình trạng sai sót, thất thoát và tối ưu doanh thu của cửa hàng.
Thiết lập một hệ thống duy nhất để áp dụng quản lý giao dịch và giải quyết các quy trình nghiệp vụ xuyên suốt trong cửa hàng. Danh sách giao dịch được sắp xếp dễ hiểu, trực quan và thống nhất. Thuận tiện cho việc theo dõi và truy xuất nợ cũ trong cửa hàng của bạn.