Niềm Tin

Chúng tôi mang đến cho bạn những

Giải pháp quản lý, bán hàng và sản xuất dễ dàng, hiệu quả

Về quản lý bán hàng

Cung cấp giải pháp giúp bạn đơn giản hóa công việc bán hàng, thay thế hoàn toàn sổ sách, giấy tờ; tránh nhầm lẫn, sai sót và giảm thiểu tối đa thất thoát; tiết kiệm thời gian, chi phí.

Về quản lý sản xuất

Cung cấp các giải pháp đáp ứng toàn diện nhu cầu quản trị sản xuất của doanh nghiệp. Phần mềm được xây dựng dựa trên quy trình khép kín từ khi thiết lập đơn hàng

image
image

Niềm Tin

Ưu điểm của phần mềm quản lý bán hàng - sản xuất Niềm Tin

Giao diện đẹp mắt, thao tác đơn giản, dễ dùng.

Quản lý công nợ khách hàng rõ ràng, chính xác, tránh mọi thất thoát.

Quản lý đơn hàng, trạng thái đơn hàng, tiền thanh toán cho từng đơn hàng và khách hàng tự thiết lập được mẫu hoá đơn bán hàng theo nội dung muốn hiển thị ra.

Quản lý thu chi cho đơn hàng và thu chi thường cho hoạt động kinh doanh

Thống kê doanh số bán ra theo từng khách hàng và hàng hoá.

Quản lý khách hàng theo nhóm cụ thể, quản lý giá sản phẩm theo từng nhóm khách hàng.

Quản lý sản phẩm theo từng nhóm, theo nhiều đơn vị khác nhau, theo quy cách gia công linh hoạt.

Quản lý kho có hệ thống: Được thống kê theo từng kho, theo từng đơn hàng nhập, hàng trả và hàng hoá phụ kiện được sản xuất ra.

Quản lý nhân viên: Phân quyền người dùng chặt chẽ.

Đảm bảo an toàn dữ liệu: Dữ liệu được backup tự động hằng ngày theo công nghệ đám mây.

Tính toán nguyên vật liệu đầu vào, tự động nhập kho thành phẩm đầu ra.

Kiểm soát khấu hao vật tư nguyên liệu, phế phẩm.

Niềm Tin

Tính năng

Nhập/ xuất hàng

 • Lưu trữ dữ liệu về các hoạt động nhập/ xuất hàng hóa.
 • Chiết khấu trực tiếp trên đơn hàng cho khách hàng thân thiết.
 • Chủ động về số liệu bán/ mua trong hoạt động kinh doanh.

Khách hàng

 • Phân chia nhóm, quản lý thông tin khách cùng lịch sử giao dịch.
 • Theo dõi thông tin thanh toán cũng như các khoản nợ tồn đọng.
 • Khóa tạm thời/ mở khóa khách hàng khi cần thiết.

Công nợ

 • Hoạch toán công nợ chi tiết của từng đối tượng khách hàng/ nhà cung cấp.
 • Xây dựng chính sách quản lý, đặt hạn mức công nợ rõ ràng.
 • Kiểm soát tổng dư nợ đầu kỳ/ cuối kỳ, chi tiết phát sinh trong cửa hàng.

Sản phẩm

 • Phân chia nhóm sản phẩm, thiết lập hệ thống nhóm cha – con.
 • Quản lý giá nhập/ xuất của sản phẩm, thiết lập giá bán với từng đối tượng khách hàng, giá theo tỉ trọng,...
 • Quy đổi nhiều đơn vị tính của hàng hoá.

Kho

 • Quản lý kho chi tiết, lệnh sản xuất, chuyển kho nội bộ.
 • Kiểm soát tồn đọng cũng như ngăn chặn thất thoát hàng hóa.
 • Lên kế hoạch kinh doanh từ lượng tiêu thụ của các mặt hàng trong kho.

Báo cáo tổng hợp

 • Tự động hóa, thay thế những thao tác tính toán lên báo cáo thông thường.
 • Cung cấp tức thì các số liệu báo cáo tại bất kỳ thời điểm nào
 • Xuất báo cáo trực tiếp dưới nhiều định dạng file.

Sản xuất

 • Tối ưu quy trình sản xuất theo yêu cầu
 • Tự động lấy thông tin yêu cầu sản xuất từ đơn hàng
 • Tự động tính toán số lượng hàng hoá cần sản xuất theo từng đơn hàng

Giao nhận

 • Theo dõi kế hoạch giao nhận hàng hoá theo từng ngày, chi tiết từng đơn
 • Chủ động thúc đẩy tiến độ giao hàng

Niềm Tin

Bảng phí dịch vụ

Gói cơ bản
3.600.000đ /Năm 15.000.000đ Trọn đời
Phù hợp với đối tượng là người bắt đầu kinh doanh hoặc bán hàng online, những mô hình kinh doanh vừa và nhỏ
 • Quản lý nhập/ xuất hàng
 • Nhập hàng/ Danh sách nhập hàng
 • Bán hàng (đối tác/ khách lẻ)
 • Báo cáo bán hàng
 • Báo cáo nhập hàng
 • Báo cáo lãi lỗ
 • Quản lý quỹ tiền
 • Quỹ tiền (tiền mặt/ngân hàng)
 • Báo cáo thu chi
 • Quản lý kho
 • Tự động trừ kho khi có đơn hàng
 • Tồn kho theo nhiều đơn vị thuộc tính sản phẩm
 • Lệnh sản xuất
 • Tồn kho/ tồn kho theo nhóm hàng
 • Báo cáo tồn kho
 • Báo cáo tồn kho theo nhóm hàng
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý công nợ
 • Số lượng người dùng1 người
Gói Vip
7.200.000đ /Năm 25.000.000đ Trọn đời
Phù hợp với các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn.
 • Mọi thứ có trong gói cơ bản
 • Duyệt yêu cầu sửa đơn hàng
 • Quy đổi nhiều đơn vị tính của hàng hóa
 • Lịch sử sửa - xóa đơn hàng
 • Đơn hàng chờ duyệt
 • Trả hàng theo đơn
 • Trả hàng theo sản phẩm
 • Tùy chỉnh các mẫu phiếu, hóa đơn
 • Số lượng người dùng5 người
Gói doanh nghiệp
Liên hệ
Phù hợp với những doanh nghiệp lớn có nhiều chi nhánh, nhiều kho và nhiều nhân viên.
 • Mọi thứ có trong gói VIP
 • Quản lý thu - mua
 • Đặt hàng từ Nhà cung cấp
 • Danh sách đặt hàng
 • Nhập hàng
 • Quản lý đơn đặt hàng nhập từ nhà cung cấp xuất thẳng về dự án, công trình
 • Quản lý bán hàng
 • Bán hàng
 • Số lượng người dùng10 người

Niềm Tin

Bảng phí dịch vụ

Gói cơ bản
3.600.000đ /Năm 15.000.000đ Trọn đời
Phù hợp với đối tượng là người bắt đầu kinh doanh hoặc bán hàng online, những mô hình kinh doanh vừa và nhỏ
Chi tiết
 • Quản lý nhập/ xuất hàng
 • Nhập hàng/ Danh sách nhập hàng
 • Bán hàng (đối tác/ khách lẻ)
 • Báo cáo bán hàng
 • Báo cáo nhập hàng
 • Báo cáo lãi lỗ
 • Quản lý quỹ tiền
 • Quỹ tiền (tiền mặt/ngân hàng)
 • Báo cáo thu chi
 • Quản lý kho
 • Tự động trừ kho khi có đơn hàng
 • Tồn kho theo nhiều đơn vị thuộc tính sản phẩm
 • Lệnh sản xuất
 • Tồn kho/ tồn kho theo nhóm hàng
 • Báo cáo tồn kho
 • Báo cáo tồn kho theo nhóm hàng
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý công nợ
 • Số lượng người dùng1 người
Gói Vip
7.200.000đ /Năm 25.000.000đ Trọn đời
Phù hợp với các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn.
Chi tiết
 • Mọi thứ có trong gói cơ bản
 • Duyệt yêu cầu sửa đơn hàng
 • Quy đổi nhiều đơn vị tính của hàng hóa
 • Lịch sử sửa - xóa đơn hàng
 • Đơn hàng chờ duyệt
 • Trả hàng theo đơn
 • Trả hàng theo sản phẩm
 • Tùy chỉnh các mẫu phiếu, hóa đơn
 • Báo cáo bán hàng hằng ngày
 • Danh sách ngân hàng, quỹ ngân hàng,...
 • Phiếu thu/ chi đã xóa
 • Báo cáo thu chi theo loại giao dịch (Tiền mặt/ Chuyển khoản)
 • Trừ kho theo đơn hàng
 • Trừ kho theo từng sản phẩm
 • Trừ phụ kiện, nguyên vật liệu trong kho theo định mức đặt sẵn
 • Báo cáo sản xuất
 • Lệnh sản xuất theo mẫu tạo sẵn
 • Đa kho
 • Luân chuyển hàng hóa giữa các kho
 • Báo cáo xuất nhập tồn
 • Chi tiết công nợ
 • Hạn mức công nợ cho phép
 • Báo cáo bán hàng theo nhóm
 • Báo cáo bán hàng hằng ngày
 • Phân quyền chi tiết tài khoản người dùng, phân quyền chủ
 • Số lượng người dùng5 người
Gói doanh nghiệp
Liên hệ
Phù hợp với những doanh nghiệp lớn có nhiều chi nhánh, nhiều kho và nhiều nhân viên.
Chi tiết
 • Mọi thứ có trong gói VIP
 • Quản lý thu - mua
 • Đặt hàng từ Nhà cung cấp
 • Danh sách đặt hàng
 • Nhập hàng
 • Quản lý đơn đặt hàng nhập từ nhà cung cấp xuất thẳng về dự án, công trình
 • Quản lý bán hàng
 • Bán hàng
 • Danh sách đơn hàng
 • Danh sách đơn hàng khách lẻ
 • Danh sách đơn hàng đã xoá
 • Đơn hàng chờ duyệt
 • Báo cáo bán hàng hàng ngày
 • Báo cáo bán hàng, nhập hàng
 • Lịch sử sửa xóa đơn hàng
 • Báo cáo bán hàng theo gia công
 • Quản lý sản xuất
 • Lệnh sản xuất gia công cán tôn, xẻ phụ kiện tôn
 • Cài đặt tỉ lệ nguyên phụ liệu (iso, poly, giấy bạc,.. để sản xuất tôn xốp. Tự động tính giá vốn tôn xốp
 • Danh sách chờ sản xuất
 • Danh sách lệnh sản xuất theo đơn
 • Quản lý kho
 • Nhập kho
 • Chuyển kho
 • Danh sách chuyển kho
 • Danh sách chờ xuất kho
 • Danh sách phiếu xuất kho
 • Kiểm kho: điều chỉnh kho
 • Tồn kho chi tiết
 • Tồn kho theo mã cuộn
 • Cảnh báo tồn kho
 • Quản lý giao vận
 • Kế hoạch giao nhận
 • Danh sách phiếu giao nhận
 • Báo cáo lãi lỗ theo đơn
 • Báo cáo thu chi
 • Báo cáo bán hàng theo sản phẩm
 • Báo cáo chi phí khác nhập hàng, xuất hàng
 • Báo cáo nhập xuất tồn
 • Báo cáo tài sản
 • Báo cáo công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp
 • Báo cáo lợi nhuận
 • Số lượng người dùng10 người

Niềm Tin

Bài viết nổi bật

Có nên quản lý công nợ bằng Excel?

14/05/2024

Việc quản lý công nợ bằng Excel có nhiều ưu điểm như miễn phí, dễ thao tác, giao diện đơn giản và quen thuộc và phù hợp với mọi quy mô kinh doanh.

Lệnh sản xuất là gì? Vai trò của lệnh sản xuất

14/05/2024

Lợi ích của lệnh sản xuất bao gồm đảm bảo giảm thiểu chi phí, sử dụng nguồn lực tối ưu, tối đa hóa lợi nhuận và sự hài lòng của khách hàng thông qua việc thực hiện đơn hàng và giao hàng nhanh chóng.

Lợi ích và rủi ro khi quản lý kho bằng Excel

10/05/2024

Hiện nay rất nhiều chủ cửa hàng sử dụng Excel để quản lý kho, nhưng liệu việc sử dụng bảng tính có đủ để quản lý cửa hàng và doanh nghiệp một cách hiệu quả?

Niềm Tin

Khách hàng nói gì về chúng tôi

Chúng tôi luôn đặt sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm phát triển và luôn trân trọng lắng nghe từng ý kiến đóng góp của mỗi khách hàng để hoàn thiện hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ
''Sử dụng phần mềm Bán hàng Niềm Tin, công ty chúng tôi rất hài lòng về các chức năng: Bán hàng, Công nợ, Tồn kho... Sự chặt chẽ, liên kết trong từng bút toán giúp cho công việc của chúng tôi rất thuận lợi. Cảm ơn đội ng... [xem thêm]
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐÔ NGA
"Được biết đến và sử dụng phần mềm bán hàng Niềm Tin thực sự là may mắn của chúng tôi. Đã nhiều năm nay chúng tôi không còn phải sử dụng sổ sách để quản lý công nợ khách hàng, kho và quỹ tiền nữa. Phần mềm thì được thườn... [xem thêm]
Công Ty Tôn Sắt Thép Hà Hoa
"Công ty chúng tôi có nhiều cơ sở sản xuất và kinh doanh, vấn đề làm tôi trăn trở là làm sao để quản lý được hoạt động sản xuất và kinh doanh một cách chặt chẽ và hiệu quả? Rất may mắn tôi đã biết đến phần mềm bán hàng N... [xem thêm]
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐỨC THUẬN
"Giao diện rất chuyên nghiệp và hiện đại. Phần mềm mới cập nhật rất linh hoạt và mềm dẻo. Phần công nợ giờ trải ra nhanh. Các phần tổng hợp báo cáo chị cũng rất ưng. Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ nhiệt tình chu đáo và chuyên n... [xem thêm]
Tôn Lợp Đức Lợi - Bắc Ninh
"Nếu tôi được biết tới phần mềm Bán hàng Niềm Tin sớm hơn thì thật tốt, kể từ ngày chúng tôi chuyển từ việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh bằng sổ sách sang dùng phần mềm thì tôi mới nhận ra công việc quản lý bán... [xem thêm]
CEO - CT Cổ phần thép Việt Xô
CEO Dolphine Technology
CEO Dolphine Technology
CEO-CTCP CXTM và ĐT Đức Thuận
CEO - Tôn lợp Đức lợi
image
image

Niềm Tin

Bạn có câu hỏi gì dành cho chúng tôi

Làm thế nào để có được một quy trình quản lý hóa đơn hiệu quả nhất, hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây. [chi tiết]
Quản lý công nợ là vấn đề khiến các chủ shop phải đau đầu, chỉ cần sai một li thôi là đã ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của cửa hàng. [chi tiết]
Dữ liệu được sao lưu tự động hằng ngày theo công nghệ đám mây. Không bao giờ lo mất dữ liệu! [chi tiết]