Giải Pháp Quản Lý Toàn Diện

 • Thay thế hoàn toàn sổ sách

 • Tránh sai sót, nhầm lẫn

 • Tiết kiệm thời gian và chi phí

 • Rút gọn quy trình bán hàng

 • Nâng cao hiệu quả kinh doanh

 • Đảm bảo an toàn dữ liệu

 • Truy cập mọi lúc mọi nơi

Tính năng

Chúng tôi mang đến giải pháp quản lý tất cả các quá trình sản xuất và kinh doanh cho các doanh nghiệp, đại lý phân phối.

Nhập/ xuất hàng

Lưu trữ dữ liệu về các hoạt động nhập/ xuất hàng hóa.
Chiết khấu trực tiếp trên đơn hàng cho khách hàng thân thiết.
Chủ động về số liệu bán/ mua trong hoạt động kinh doanh.

Sản phẩm

Phân chia nhóm sản phẩm, thiết lập hệ thống nhóm cha – con.
Quản lý giá nhập/ xuất của sản phẩm, thiết lập giá bán với từng đối tượng khách hàng, giá theo tỉ trọng,...
Qui đổi nhiều đơn vị tính của hàng hoá.

Khách hàng

Phân chia nhóm, quản lý thông tin khách cùng lịch sử giao dịch.
Theo dõi thông tin thanh toán cũng như các khoản nợ tồn đọng.
Khóa tạm thời/ mở khóa khách hàng khi cần thiết.

Kho

Quản lý kho chi tiết, lệnh sản xuất, chuyển kho nội bộ.
Kiểm soát tồn đọng cũng như ngăn chặn thất thoát hàng hóa.
Lên kế hoạch kinh doanh từ lượng tiêu thụ của các mặt hàng trong kho.

Công nợ

Hoạch toán công nợ chi tiết của từng đối tượng khách hàng/ nhà cung cấp.
Xây dựng chính sách quản lý, đặt hạn mức công nợ rõ ràng.
Kiểm soát tổng dư nợ đầu kỳ/ cuối kỳ, chi tiết phát sinh trong cửa hàng.

Báo cáo tổng hợp

Tự động hóa, thay thế những thao tác tính toán lên báo cáo thông thường.
Cung cấp tức thì các số liệu báo cáo tại bất kỳ thời điểm nào.
Xuất báo cáo trực tiếp dưới nhiều định dạng file.

Bảng phí dịch vụ

Bất kể doanh nghiệp bạn lớn hay nhỏ, chúng tôi luôn có mức giá phù hợp với từng nhu cầu của bạn

 

GÓI CƠ BẢN

3.600.000đ/Năm

GÓI VIP

7.200.000đ/Năm

GÓI TRỌN ĐỜI

25.000.000đ

Miễn phí bảo trì 1 năm đầu. Năm thứ 2 thu phí 2.500.000đ/Năm
Quản lý nhập/ xuất hàng
Duyệt yêu cầu sửa đơn hàng
Quy đổi nhiều đơn vị tính của hàng hóa
Nhập hàng/ Danh sách nhập hàng
Bán hàng (đối tác/ khách lẻ)
Lịch sử sửa - xoá đơn hàng
Đơn hàng chờ duyệt
Trả hàng theo đơn
Trả hàng theo sản phẩm
Tùy chỉnh các mẫu phiếu, hóa đơn
Báo cáo bán hàng
Báo cáo nhập hàng
Báo cáo lãi lỗ
Báo cáo bán hàng hằng ngày
Quản lý quỹ tiền
Quỹ tiền (tiền mặt/ngân hàng)
Danh sách ngân hàng, quỹ ngân hàng,...
Phiếu thu/ chi đã xóa
Báo cáo thu chi
Báo cáo thu chi theo loại giao dịch (Tiền mặt/ Chuyển khoản)
Quản lý kho
Tự động trừ kho khi có đơn hàng
Trừ kho theo đơn hàng
Trừ kho theo từng sản phẩm
Trừ phụ kiện, nguyên vật liệu trong kho theo định mức đặt sẵn
Tồn kho theo nhiều đơn vị thuộc tính sản phẩm
Lệnh sản xuất
Báo cáo sản xuất
Lệnh sản xuất theo mẫu tạo sẵn
Tồn kho/ tồn kho theo nhóm hàng
Đa kho
Luân chuyển hàng hóa giữa các kho
Báo cáo tồn kho
Báo cáo tồn kho theo nhóm hàng
Báo cáo xuất nhập tồn
Quản lý khách hàng
Quản lý công nợ
Chi tiết công nợ
Hạn mức công nợ cho phép
Báo cáo chi tiết công nợ
Báo cáo bán hàng theo khách hàng
Báo cáo bán hàng theo nhóm
Báo cáo bán hàng hằng ngày
Phân quyền chi tiết tài khoản người dùng, phân quyền chủ
 
Phí khởi tạo MIỄN PHÍ MIỄN PHÍ MIỄN PHÍ
Số lượng người dùng 1 người 5 người 5 người
Bổ sung người dùng 100.000đ/1 người 100.000đ/1 người 100.000đ/1 người
Hỗ trợ App
GÓI CƠ BẢN
3.600.000đ/Năm
 • Quản lý nhập/ xuất hàng
 • Nhập hàng/ Danh sách nhập hàng
 • Bán hàng (đối tác/ khách lẻ)
 • Báo cáo bán hàng
 • Báo cáo nhập hàng
 • Báo cáo lãi lỗ
 • Quản lý quỹ tiền
 • Quỹ tiền (tiền mặt/ngân hàng)
 • Báo cáo thu chi
 • Quản lý kho
 • Tự động trừ kho khi có đơn hàng
 • Tồn kho theo nhiều đơn vị thuộc tính sản phẩm
 • Lệnh sản xuất
 • Tồn kho/ tồn kho theo nhóm hàng
 • Báo cáo tồn kho
 • Báo cáo tồn kho theo nhóm hàng
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý công nợ
 • Báo cáo chi tiết công nợ
 • Báo cáo bán hàng theo khách hàng
 • Số lượng người dùng
  1 người
GÓI VIP
7.200.000đ/Năm
 • Quản lý nhập/ xuất hàng
 • Duyệt yêu cầu sửa đơn hàng
 • Quy đổi nhiều đơn vị tính của hàng hóa
 • Nhập hàng/ Danh sách nhập hàng
 • Bán hàng (đối tác/ khách lẻ)
 • Lịch sử sửa - xoá đơn hàng
 • Đơn hàng chờ duyệt
 • Trả hàng theo đơn
 • Trả hàng theo sản phẩm
 • Tùy chỉnh các mẫu phiếu, hóa đơn
 • Báo cáo bán hàng
 • Báo cáo nhập hàng
 • Báo cáo lãi lỗ
 • Báo cáo bán hàng hằng ngày
 • Quản lý quỹ tiền
 • Quỹ tiền (tiền mặt/ngân hàng)
 • Danh sách ngân hàng, quỹ ngân hàng,...
 • Phiếu thu/ chi đã xóa
 • Báo cáo thu chi
 • Báo cáo thu chi theo loại giao dịch (Tiền mặt/ Chuyển khoản)
 • Quản lý kho
 • Tự động trừ kho khi có đơn hàng
 • Trừ kho theo đơn hàng
 • Trừ kho theo từng sản phẩm
 • Trừ phụ kiện, nguyên vật liệu trong kho theo định mức đặt sẵn
 • Tồn kho theo nhiều đơn vị thuộc tính sản phẩm
 • Lệnh sản xuất
 • Báo cáo sản xuất
 • Lệnh sản xuất theo mẫu tạo sẵn
 • Tồn kho/ tồn kho theo nhóm hàng
 • Đa kho
 • Luân chuyển hàng hóa giữa các kho
 • Báo cáo tồn kho
 • Báo cáo tồn kho theo nhóm hàng
 • Báo cáo xuất nhập tồn
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý công nợ
 • Chi tiết công nợ
 • Hạn mức công nợ cho phép
 • Báo cáo chi tiết công nợ
 • Báo cáo bán hàng theo khách hàng
 • Báo cáo bán hàng theo nhóm
 • Báo cáo bán hàng hằng ngày
 • Phân quyền chi tiết tài khoản người dùng, phân quyền chủ
 • Số lượng người dùng
  5 người
 • Hỗ trợ App
GÓI TRỌN ĐỜI
25.000.000đ
Miễn phí bảo trì 1 năm đầu. Năm thứ 2 thu phí 2.500.000đ/Năm
 • Quản lý nhập/ xuất hàng
 • Duyệt yêu cầu sửa đơn hàng
 • Quy đổi nhiều đơn vị tính của hàng hóa
 • Nhập hàng/ Danh sách nhập hàng
 • Bán hàng (đối tác/ khách lẻ)
 • Lịch sử sửa - xoá đơn hàng
 • Đơn hàng chờ duyệt
 • Trả hàng theo đơn
 • Trả hàng theo sản phẩm
 • Tùy chỉnh các mẫu phiếu, hóa đơn
 • Báo cáo bán hàng
 • Báo cáo nhập hàng
 • Báo cáo lãi lỗ
 • Báo cáo bán hàng hằng ngày
 • Quản lý quỹ tiền
 • Quỹ tiền (tiền mặt/ngân hàng)
 • Danh sách ngân hàng, quỹ ngân hàng,...
 • Phiếu thu/ chi đã xóa
 • Báo cáo thu chi
 • Báo cáo thu chi theo loại giao dịch (Tiền mặt/ Chuyển khoản)
 • Quản lý kho
 • Tự động trừ kho khi có đơn hàng
 • Trừ kho theo đơn hàng
 • Trừ kho theo từng sản phẩm
 • Trừ phụ kiện, nguyên vật liệu trong kho theo định mức đặt sẵn
 • Tồn kho theo nhiều đơn vị thuộc tính sản phẩm
 • Lệnh sản xuất
 • Báo cáo sản xuất
 • Lệnh sản xuất theo mẫu tạo sẵn
 • Tồn kho/ tồn kho theo nhóm hàng
 • Đa kho
 • Luân chuyển hàng hóa giữa các kho
 • Báo cáo tồn kho
 • Báo cáo tồn kho theo nhóm hàng
 • Báo cáo xuất nhập tồn
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý công nợ
 • Chi tiết công nợ
 • Hạn mức công nợ cho phép
 • Báo cáo chi tiết công nợ
 • Báo cáo bán hàng theo khách hàng
 • Báo cáo bán hàng theo nhóm
 • Báo cáo bán hàng hằng ngày
 • Phân quyền chi tiết tài khoản người dùng, phân quyền chủ
 • Số lượng người dùng
  5 người
 • Hỗ trợ App

Khách hàng nói về chúng tôi

Sự hài lòng của khách hàng luôn là mục tiêu chúng tôi nhắm tới.

''Sử dụng phần mềm Bán hàng Niềm Tin, công ty chúng tôi rất hài lòng về các chức năng: Bán hàng, Công nợ, Tồn kho... Sự chặt chẽ, liên kết trong từng bút toán giúp cho công việc của chúng tôi rất thuận lợi. Cảm ơn đội ng... [xem thêm]

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ

Giám Đốc

"Được biết đến và sử dụng phần mềm bán hàng Niềm Tin thực sự là may mắn của chúng tôi. Đã nhiều năm nay chúng tôi không còn phải sử dụng sổ sách để quản lý công nợ khách hàng, kho và quỹ tiền nữa. Phần mềm thì được thườn... [xem thêm]

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐÔ NGA

CEO Dolphine Technology

"Công ty chúng tôi có nhiều cơ sở sản xuất và kinh doanh, vấn đề làm tôi trăn trở là làm sao để quản lý được hoạt động sản xuất và kinh doanh một cách chặt chẽ và hiệu quả? Rất may mắn tôi đã biết đến phần mềm bán hàng N... [xem thêm]

Công Ty Tôn Sắt Thép Hà Hoa

CEO Dolphine Technology

"Giao diện rất chuyên nghiệp và hiện đại. Phần mềm mới cập nhật rất linh hoạt và mềm dẻo. Phần công nợ giờ trải ra nhanh. Các phần tổng hợp báo cáo chị cũng rất ưng. Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ nhiệt tình chu đáo và chuyên n... [xem thêm]

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐỨC THUẬN

Giám Đốc

"Nếu tôi được biết tới phần mềm Bán hàng Niềm Tin sớm hơn thì thật tốt, kể từ ngày chúng tôi chuyển từ việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh bằng sổ sách sang dùng phần mềm thì tôi mới nhận ra công việc quản lý bán... [xem thêm]

Tôn Lợp Đức Lợi - Bắc Ninh

CEO

Giải đáp thắc mắc

Hãy để chúng tôi giải đáp thắc mắc và đưa đến những giải pháp tối ưu nhất cho việc kinh doanh của bạn

Làm thế nào để tạo và quản lý hóa đơn một cách nhanh chóng, chính xác?

Làm thế nào để có được một quy trình quản lý hóa đơn hiệu quả nhất, hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây. [chi tiết]

Tôi đang mất rất nhiều thời gian khi tính toán thủ công công nợ của khách hàng!

Quản lý công nợ là vấn đề khiến các chủ shop phải đau đầu, chỉ cần sai một li thôi là đã ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của cửa hàng. [chi tiết]

Làm sao để quản lý rủi ro mất dữ liệu?

Dữ liệu được sao lưu tự động hằng ngày theo công nghệ đám mây. Không bao giờ lo mất dữ liệu! [chi tiết]