Hướng dẫn sử dụng phần mềm bán hàng Niềm Tin

  • Trang chủ
  • Hướng dẫn sử dụng phần mềm bán hàng Niềm Tin

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Tổng quan: 
Phần mềm quản lý bán hàng tôn – sắt – thép Niềm Tin được thiết kế theo mô hình thống nhất và tự động hóa các quy trình cơ bản của cửa hàng, từ quản lý tài chính đến thao tác sản xuất. Mục tiêu cuối cùng là tích hợp tất cả vào chung một hệ thống máy tính duy nhất, có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu khác nhau của từng phòng ban. Với phương châm “Trao giá trị, nhận niềm tin”, phần mềm quản lý bán hàng tôn - sắt - thép Niềm Tin được nghiên cứu thiết kế thân thiện với người dùng, giúp những người mới cũng có thể dễ dàng sử dụng và nhanh chóng nắm bắt được các quy trình.

2. Giao diện: 
Có thể nói giao diện chính là bộ mặt của một phần mềm và cũng là yếu tố đích đáng được quan tâm. Với phương châm “Luôn đặt người dùng vào vị trí điều khiển”, giao diện cần giúp người dùng duy trì được quyền điều khiển chương trình, chứ không phải bị điều khiển bởi chương trình. Phần mềm bán hàng tôn – sắt – thép Niềm Tin được thiết kế dựa trên yếu tố tiên quyết đó là thân thiện với người dùng, thao tác đơn giản, dễ sử dụng. Tổng quan phần mềm gọn gàng, menu chức năng ở bên trái màn hình, bên phải là vùng làm việc hiển thị nội dung tương ứng với chức năng được chọn bên trái.

3. Các chức năng của phần mềm quản lý bán hàng tôn, sắt, thép Niềm Tin
- Quản lý khách hàng/ nhà cung cấp: Giúp quản lý chi tiết thông tin về đối tác ( khách hàng, nhà cung cấp), quản lý công nợ, hạn mức công. Ngoài ra, người dùng có thể xuất các báo cáo bán hàng theo từng khách hàng hoặc từng nhóm khách hàng có trong hệ thống.
 - Quản lý sản phẩm: Quản lý dựa trên đặc thù của sản phẩm tôn sắt thép, với mỗi sản phẩm bạn có thể tạo đơn vị nhập/ xuất, thêm kiểu gia công, thiết lập thuộc tính quy đổi hoặc thiết lập giá theo từng nhóm khách hàng. Các mặt hàng có thể theo dõi 1 hoặc 2 đơn vị tính song song, với số lượng được quy đổi tương ứng. Thí dụ: Tôn (mua kg, bán mét), Sắt cuộn (mua kg, bán kg), Sắt cây (mua kg, bán cây)...
- Quản lý kho: Đây là một chức năng tuyệt vời để kiểm soát hàng hóa của bạn. Giúp theo dõi tất cả các sản phẩm theo trạng thái ( Đang sử dụng, không sử dụng, vẫn còn, đã hết), bạn cũng có thể chia theo từng kho nhỏ để quản lý.
 - Bán hàng: Tại đây bạn sẽ tạo và quản lý các đơn hàng bán, đơn khách lẻ, kể cả các đơn đã xóa. Đặc biệt với tính năng in nhanh giúp in nhiều hóa đơn tùy chọn cùng lúc. Bên cạnh đó bạn có thể xuất các báo cáo bán hàng theo thời gian, kiểu gia công.
- Nhập hàng: Chức năng này giúp tạo và quản lý các đơn nhập hàng. Bạn có thể nắm được tổng quan các đơn hàng theo trạng thái ( đã nhập hay chưa nhập kho), theo khoảng thời gian tạo đơn đến chi tiết nội dung từng đơn nhâp hàng.
- Kế toán: Giúp bạn quản lý thu chi, quỹ tiền trong các hoạt động kinh doanh, bao gồm cả thu chi trong và ngoài cửa hàng. Kết xuất thành những báo cáo cụ thể để bạn dễ dàng kiểm soát và theo dõi.
- Phân quyền người dùng: Chức năng này cho phép chủ cửa hàng phân quyền truy cập vào các phần trong hệ thống cho tài khoản nhân viên của mình. Tùy vào chức vụ mà phân quyền phù hợp cho tài khoản đó. Giúp chủ cửa hàng dễ dàng quản lý nhân viên và hệ thống.